Reklamacje

Zgodnie z regulaminem masz prawo złożyć reklamację. W tym celu możesz użyć poniższego wzoru.

 

..................., dnia ............. 20.... r.

 

Adresat:
AVEBIO Małgorzata Tomaszewska
ul. Gdańska 64/11
85-021 Bydgoszcz


FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA:
Imię i Nazwisko:     
Adres:     
E-mail:     
Tel.:     
Nr rachunku bankowego: ..........................................................................................................

PRZEDMIOT REKLAMACJI:
Data nabycia produktu:     
Nazwa produktu:     
Nr faktury / zamówienia:     
Ogólna wartość produktu: .............................. zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):
    
    
    
Kiedy wady zostały stwierdzone:     


DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:
(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,
(___) usunięcie wady,
(___) obniżenie ceny,
(___) odstąpienie od umowy.


…………………………………………………..
Podpis

 


ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI
Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:
    
    
    
Data otrzymania reklamacji:
Osoba rozpatrująca reklamację:
Data rozpatrzenia reklamacji:
Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta: