Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego AVEBIO (obowiązująca od 25.05.2018)

 

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego AVEBIO.  

Informacja formalna na początek – administratorem sklepu jest AVEBIO Małgorzata Tomaszewska, ul. Gdańska 64/11, 85-021 Bydgoszcz, NIP: 554-176-97-20.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres hello@avebio.com.

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Zakładając konto użytkownika, edytując swój profil, składając zamówienia, zapisując się do newslettera, odstępując od umowy, składając reklamację lub po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam informacje na swój temat, pośród których mogą znajdować się dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

 • Korzystamy z mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków, co wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych o rozpoczętym, a niezakończonym zamówieniu. W tym celu wykorzystywane są również własne pliki cookies.

 • Korzystamy z narzędzi Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

 • Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebooka, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

 • Korzystamy z narzędzia Hotjar służącego do wykonywania map cieplnych. Wykonywanie map cieplnych polega na analizowaniu Twoich kroków podejmowanych podczas korzystania ze sklepu. Zbierane informacje są anonimowe. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Hotjar Ltd.

 • Korzystamy z narzędzia OneSignal pozwalającego wyświetlać Ci powiadomienia typu push. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy OneSignal Inc. Jeżeli wyrazisz zgodę na wysyłanie Ci powiadomień typu push, może dochodzić również do przetwarzanie pewnych informacji o Tobie (szczegóły w dalszej części niniejszej polityki).

 • Wyświetlamy na stronach sklepu filmy pochodzące z serwisu YouTube. Oglądanie tych filmów wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Google dotyczących usługi YouTube.

 • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz wyświetlanie widgetów społecznościowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies administratorów serwisu społecznościowych.

 • Wykorzystujemy pliki cookies własne, byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony, jak również by śledzić Twoje kroki podejmowane w ramach sklepu (ostatnio oglądane produkty, produkty w koszyku, produkty w schowku) oraz wyświetlać Ci na stronach sklepu informacje o Twoich działaniach w sklepie (np. ostatnio oglądane produkty).

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest AVEBIO Małgorzata Tomaszewska, ul. Gdańska 64/11, 85-021 Bydgoszcz, NIP: 554-176-97-20.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem hello@avebio.com. Możemy odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych. Przykładowo, możemy odmówić Ci usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Ciebie zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.  

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć konto, złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera, złożyć reklamację czy po prostu skontaktować się z nami.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. UpCloud Ltd, Eteläranta 12, 6. krs, FI-00130 Helsinki, Finlandia – w celu przechowywania na serwerze danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu,

 2. Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, w ramach którego przetwarzane są dane subskrybentów newslettera,

 3. Web INnovative Software Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław – w celu korzystania z programu do fakturowania wFirma,

 4. Logistiko Sp. z o.o., ul.  Poznańska 249, 05-850 Ożarów Mazowiecki – w celu korzystania z obsługi logistycznej przy dostarczaniu zamówień,

 5. WellCommerce Sp. z o. o., ul. Wedmanowej 7, 93-228 Łódź – w zakresie opieki technologicznej nad sklepem.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Dane osobowe gromadzone w ramach systemu mailingowego MailChimp przechowywane są na serwerach znajdujących się poza terytorium Unii Europejskiej, a konkretnie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Nie obawiaj się, dostawca systemu MailChimp przystąpił do programu Privacy Shield, co oznacza, że zapewnia stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy europejskie.

Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, musisz podać swoje podstawowe dane, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz hasło.

Swoje dane przypisane do konta w każdej chwili możesz zmodyfikować z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do konta.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w koncie użytkownika jest wykonanie umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz z administratorem na podstawie regulaminu sklepu.

Twoje dane zawarte w koncie użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie konta, o której mowa powyżej. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, co skutkować będzie również usunięciem twoich danych osobowych z bazy. Pamiętaj jednak, że usunięcie konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych zamówień.

Składanie zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać swoje dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia, informacje firmowe. Jeżeli podałeś wcześniej takie dane w swoim koncie użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym zawsze masz możliwość ich modyfikacji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy sprzedaży, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Do przetwarzania Twoich danych osobowych dochodzi również w ramach mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków. Przetwarzane są Twoje dane związane z rozpoczętym, a niedokończonym zamówieniem.

Faktury. Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem wystawiamy Ci fakturę, to w tym celu przetwarzamy Twoje dane w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Zwroty i reklamacje. Jeżeli odstępujesz od umowy lub składasz reklamację, to przekazujesz nam dane w niej zawarte, a my te dane przetwarzamy w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku wypełnienie przez nas prawnych obowiązków związanych z procedurą reklamacyjną.

Newsletter. Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swoje dane osobowe w postaci imienia oraz adresu e-mail, a my te dane przetwarzamy w celu przesyłania Ci newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku Twoja zgoda wyrażana poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera.

Dane podane w formularzu zapisu do newslettera zostaną zapisane w bazie systemu mailingowego i będą w niej przechowywane przez czas funkcjonowania sklepu, chyba że wcześniej zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.  

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,

 • pamiętać Twoje zalogowanie do konta użytkownika przy każdej wizycie na stronie,

 • pamiętać Twoje ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na stronie,

 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,

 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,

 • korzystać z mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków,

 • korzystać z narzędzi analitycznych,

 • korzystać z narzędzi marketingowych, w tym narzędzie remarketingowych,

 • wyświetlać Ci powiadomienia typu push,

 • wyświetlać na stronie filmy z serwisu YouTube,

 • zapewniać korzystanie z funkcji społecznościowych,

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony, a w szczególności w następujących celach:

 • prawidłowe działanie koszyka i procesu zamówienia,

 • określenie, czy jesteś zalogowany, czy nie,

 • pamiętanie twojego zalogowania,

 • odnotowanie faktu akceptacji regulaminu,

 • zapamiętywanie ostatnio oglądanych przez Ciebie produktów,

 • zapamiętywanie produktów w koszyku oraz w schowku.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Odzyskiwanie porzuconych koszyków. Korzystamy z mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków, co wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych o rozpoczętym, a niezakończonym zamówieniu. W tym celu wykorzystywane są również własne pliki cookies.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

W ramach usługi Google Analytics korzystamy również z funkcji reklamowych Google Analytics, co oznacza, że wykorzystywane są również pliki cookies DoubleClick.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.  

Szczegóły związane z wykorzystywaniem przez Google informacji zbieranych w ramach korzystania przez nas z usługi Google Analytics w ramach naszego sklepu znajdziesz tutaj: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

Korzystamy również z narzędzia Hotjar, które generuje mapy cieplne korzystania przez użytkowników z naszego sklepu. Hotjar śledzi Twoje zachowania na stronach sklepu. Zbierane informacje pozostają jednak całkowicie anonimowe. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Hotjar Ltd.

Korzystanie z narzędzia Hotjar wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Hotjar kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Szczegóły związane z polityką prywatności Hotjar znajdziesz tutaj: https://www.hotjar.com/privacy.

Narzędzia marketingowe. Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook, w tym Pixel Facebooka.

Powiadomienia typu push. Korzystamy z narzędzia OneSignal, by wysyłać Ci powiadomienia typu push. Wykorzystujemy w tym celu pliki cookies firmy OneSignal.

By otrzymywać powiadomienia, musisz wyrazić na to zgodę z poziomu urządzenia, z którego korzystasz. Zgodę taką możesz w każdej chwili usunąć z poziomu ustawień powiadomień w ramach swojego urządzenia.

Wyrażając zgodę na powiadomienia, wyrażasz również zgodę na przetwarzanie następujących informacji dotyczących Ciebie: identyfikator użytkownika mobilnego, adres e-mail, numer IP, lokalizacja urządzenia, sieć wykorzystywana do połączenia z Internetem, język, strefa czasowa.

Szczegóły związane z polityką prywatności OneSignal znajdziesz tutaj: https://onesignal.com/privacy_policy.

Filmy z serwisu YouTube. Na stronach sklepu osadzamy filmy pochodzące z serwisu YouTube. Wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube. Szczegóły związane z polityką prywatności YouTube znajdziesz tutaj: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

Funkcje społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz wyświetlanie widgetów społecznościowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies administratorów serwisu społecznościowych.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

==================================

POLITYKA PRYWATNOŚCI (obowiązująca do 24.05.2018)

Sklep internetowy AVEBIO działający pod adresem http://avebio.pl należy do Małgorzaty Tomaszewskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „AVEBIO MAŁGORZATA TOMASZEWSKA” z siedzibą w Bydgoszczy (85-021), przy ul. Gdańskiej 64/11, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 554-176-97-20.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem e-mail avebio@avebio.com oraz pod numerem telefonu 52 522 23 55.

 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

 2. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://avebio.pl,

 3. Sprzedawca – Małgorzata Tomaszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „AVEBIO MAŁGORZATA TOMASZEWSKA” z siedzibą w Bydgoszczy (85-021), ul. Gdańska 64/11, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 554-176-97-20.

§ 2

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

 4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.

 5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

  1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),

  2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),

  3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

 7. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

  1. wglądu do swoich danych osobowych,

  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 3

Pliki cookies

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych (śledzenie zachowań Kupującego w Sklepie) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

 3. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.

 4. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

 

Data publikacji: 22.12.2017