Odstąpienie

Zgodnie z regulaminem masz prawo odstąpić od umowy. W tym celu możesz użyć poniższego wzoru.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:
AVEBIO Małgorzata Tomaszewska
ul. Gdańska 64/11
85-021 Bydgoszcz

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: 
1) .......................................................  – cena: ..............
2) .......................................................  – cena: ..............

 

Numer zamówienia:     
Data zawarcia umowy:     
Imię i nazwisko konsumenta:    
Adres konsumenta:    


Zwrotu pieniędzy proszę dokonać na następujący rachunek bankowy:  
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

 

Data ...........................................................


Podpis ........................................................